• Varför använda Dell Financial Services?

  Oavsett om din verksamhet är en global organisation som behöver betala per användning-teknik i ditt datacenter eller ett snabbt växande företag med teknikbehov som är större än vad du har råd med just nu, kan vår portfölj med betalningslösningar hjälpa dig att möta utmaningarna i verksamheten.

  •  

   Lower Your Costs

   Lower your overall cost and avoid technology obsolescence with our innovative leasing and financing solutions. 

  •  

   Free Up Budgets

   Reduce capital expenses and free up budgets for digital transformation with flexible leasing and financing solutions. 

  •  

   Maximize Your Opportunity

   Take advantage of financing and lease opportunities across the full Dell Technologies portfolio.**

 • SOLUTIONS THAT FIT YOUR NEEDS

  FLEXIBLE CONSUMPTION MODELS

  • Transform How You Pay

   Consumption-based financial solutions are specifically engineered to more closely align your technology expenses with actual usage. Simply pay for what you need, when you need it—with little to no obligation.

  • Adapt to Change – Your Way

   Flexible consumption models offer greater predictability as your organization undergoes transformation. Dell EMC offers a broad range of financial solutions to address your specific requirements as needs evolve.

  • Adopt a Better Solution Today

   Solutions for flexible consumption help reduce the financial risk associated with new technology adoption. Plus, deploying a better long-term business solution today can reduce potential costs in the future.

 • Financing solutions for your business

  •  

   Sänk dina kostnader

   Sänk den totala kostnaden och undvik föråldrad teknik med våra innovativa leasing- och finansieringslösningar.

  •  

   Frigör budgetar

   Minska kapitalutgifterna och frigör budgetar för digital omvandling med flexibla leasing- och finansieringslösningar.

  •  

   Maximera dina möjligheter

   Dra nytta av finansierings- och leasingmöjligheter i hela Dell Technologies-portföljen.

  Lösningar som passar dina behov

  • Förvandla ditt sätt att betala

   Förbrukningsbaserade finansieringslösningar särskilt utformade för att bättre anpassa dina teknikkostnader efter den verkliga förbrukningen. Betala bara för det du behöver, när du behöver det – med små eller inga åtaganden.

  • Anpassa dig efter förändringarna – på ditt sätt

   Modellerna med flexibel förbrukning ger större förutsägbarhet när organisationen genomgår förändringar. Dell EMC erbjuder ett brett urval av finansieringslösningar för att möta dina krav allteftersom de utvecklas.

  • Inför en bättre lösning idag

   Lösningar för flexibel förbrukning hjälper dig att minska de ekonomiska riskerna i samband med att ny teknik införs. Dessutom kan användningen av en bättre långsiktig affärslösning minska de potentiella kostnaderna i framtiden.

  Finansieringslösningar för ditt företag

  •  

   Leasa din utrustning**

   Leasa din utrustning genom Dell Financial Services och få möjlighet att förnya din leasing eller köp utrustningen till ett skäligt marknadsvärde i slutet av leasingperioden.**

   MER INFORMATION
  •  

   Ta en titt på våra senaste kampanjer

   Missa inget – få rätt teknik just nu med några bra erbjudanden från Dell Financial Services!

   MER INFORMATION
  •  

   PC som en tjänst**

   I tjänsten kombineras maskinvara, programvara, livscykeltjänster och finansiering i en och samma heltäckande lösning – vilket ger ett och samma förutsägbara pris per licens och månad.**

   MER INFORMATION