• Dell Technologies Partner

   Ako vážený partner firmy Dell Technologies máte prístup k najkomplexnejšiemu portfóliu technológií na trhu a skutočne výnimočnému partnerskému programu na špičkovej úrovni – jednoduchému, intuitívnemu a ziskovému. Získajte prístup k nástrojom a materiálom, ktoré vám pomôžu využiť na maximum možnosti ponúkané partnerským programom firmy Dell Technologies.


  • Dell Technologies Partner Program Guide ...
   Stručné referenčné príručky Pre verejnosť
   Underpinned by the three core tenets of Simple, Predictable and Profitable, the Dell Technologies Partner Program provid...
   05/04/2020
  • Dell Technologies Cloud Service Provider and Strategic Outsourcer Program

   Program firmy Dell Technologies pre poskytovateľov cloudových služieb a strategických zadávateľov ponúka riešenia založené na technológiách Dell Technologies, ktoré vám pomôžu vybudovať cloudové riešenia spĺňajúce všetky potreby vašich zákazníkov na základe infraštruktúry Dell Technologies. Tento program vám pomôže odlíšiť sa a rozšíriť portfólio ponúkaných služieb, a tiež získať náskok pred konkurenciou vytvorením si nových zdrojov príjmov, zrýchlením poskytovania služieb a rozšírením marketingových a obchodných prostriedkov.

    

   Prínos partnerského programu pre poskytovateľov cloudových služieb a zákazníkov

    

   Ako partner programu firmy Dell Technologies pre poskytovateľov cloudových služieb a strategických zadávateľov sa stávate špičkovým poskytovateľom riešení Solution as a Service (riešenie ako služba). Tento program vám poskytne školenia, marketingové a predajné materiály a ďalšie výhody, ktoré vám pomôžu vytvoriť dopyt po vašich riešeniach postavených na infraštruktúre Dell Technologies, a zároveň umožní vašej spoločnosti poradiť si s výzvami vašich zákazníkov v oblasti cloudových a iných externých pracovných zaťažení.


   • Dell Technologies Partner Program Guide ...
    Stručné referenčné príručky Pre verejnosť
    This document provides an overview of the Dell Technologies Partner Program CSP Track.
    02/04/2020
  • Dell Technologies System Integrator Partner Program

   Partnerský program firmy Dell Technologies pre systémových integrátorov v sebe spája vaše najlepšie služby, vedomosti a schopnosti s potenciálom špičkových technológií firmy Dell Technologies, takže vlastne zjdenocujeme naše sily, aby sme vašim zákazníkom dokázali poskytnúť tie najlepšie riešenia na trhu. Ako partner získate prístup k našim poradenským službám, materiálom aj nástrojom, aby ste mohli svojim zákazníkom ponúknuť ešte viac. Partnerský program firmy Dell Technologies pre systémových integrátorov vám poskytuje všetko, čo potrebujete na to, aby vaša firma predstihla konkurenciu – flexibilitu, jednoduché uzatváranie obchodov a veľkorysé odmeny.


  Dell Technologies Partner Program Guide ...
  Stručné referenčné príručky Pre verejnosť
  This document provides an overview of the Dell Technologies Partner Program SI Track.
  02/04/2020
  • Dell Technologies OEM Partner Program

   Každý zákazník OEM je jedinečný a požiadavky v rámci jednotlivých stratégií vstupu na trh sa líšia. Partnerský program firmy Dell Technologies pre OEM vznikol s cieľom kvalitnejšie naplniť potreby OEM. Dell Technologies si starostlivo vyberá svojich partnerov OEM, pričom pri výbere zohľadňuje zdroje aj schopnosti, ktoré sú potenciálni partneri schopní investovať do pomoci zákazníkom OEM pri efektívnom uvádzaní ich produktov na trh. Keďže naši partneri sú rovnako výnimoční ako zákazníci OEM, ktorým pomáhajú, partnerský program firmy Dell Technologies pre OEM zahŕňa viacero odstupňovaných úrovní. Vďaka takejto kategorizácii partnerov OEM môže firma Dell Technologies efektívne podporovať svojich partnerov na základe uskutočnených obchodov so zákazníkmi OEM a odmeniť tých z nich, ktorí kontinuálne ukazujú, že im záleží na programe a rozvoji firmy.


  • Výhody partnerského programu firmy Dell Technologies pre OEM

    

   Partneri OEM firmy Dell Technologies zohrávajú kľúčovú úlohu vo výrobe a dodávateľskom ekosystéme firmy Dell Technologies v oblasti OEM a najlepšie výsledky dokážeme dosiahnuť vždy len spoločnými silami. Partneri, ktorí sa stanú súčasťou tohto špičkového programu, získajú prístup k nástrojom a materiálom podporujúcim rozvoj podnikania v oblasti OEM. Účasťou v programe získajú napríklad aj tieto výhody:

    

   • Zjednodušenie obchodných procesov, aby sa mohli viac sústrediť na požiadavky svojich zákazníkov OEM
   • Informovanosť o produktoch a službách firmy Dell Technologies v oblasti OEM ešte pred ich uvedením na trh
   • Jednoduchšia obchodná spolupráca. Vďaka jedinej zmluve medzi našimi partnermi a divíziou Dell Technologies OEM môžu partneri zadávať objednávky rýchlo a efektívne.

    

   A keďže považujeme našich partnerov za súčasť tímu Dell Technologies OEM, majú prístup k marketingovým, predajným a technickým nástrojom, ktoré tento tím využíva, takže môžu efektívne komunikovať s potenciálnymi aj existujúcimi zákazníkmi OEM.

    

   Vedomosti a skúsenosti zhrnuté vo viac než 250 materiáloch tímu Dell Technologies OEM. Rozumieme partnerom OEM aj tomu, aké zložité niekedy môžu byť ich partnerské vzťahy. Preto pracujeme spoločne s našimi partnermi na vytváraní presne tých produktov a služieb, ktoré ich zákazníci OEM potrebujú na rýchlejšie etablovanie na trhu. Zistite viac o riešeniach OEM a IoT od firmy Dell Technologies.

    

   Otázky alebo požiadavky súvisiace s partnerským programom pre OEM môžete posielať na adresu:

   OEM_Partner_Program@Dell.com


  • Dell Technologies Partner Program Guide ...
   Stručné referenčné príručky Pre verejnosť
   At Dell Technologies, we are investing in the best products and solutions to empower you, our OEM partners, to increase ...
   04/16/2020