• Partnerské programy firmy Dell EMC

   Firma Dell EMC poskytuje svojim váženým partnerom prístup k najkomplexnejšiemu portfóliu terchnológií na trhu a partnerským programom na špičkovej úrovni.

   • Prečo práve Dell EMC? Pomôžte zákazníkom uskutočniť zdanlivo neuskutočniteľné transformácie

    Oboznámte sa lepšie s programom Dell EMC Partner Program a zistite, ako podporuje našich partnerov v investovaní do úspešnej budúcnosti. Naším cieľom je pomáhať zákazníkom uskutočniť zdanlivo neuskutočniteľné, od okraja siete cez jej jadro až po cloud.
   Ako vážený partner firmy Dell EMC máte prístup k najkomplexnejšiemu portfóliu technológií na trhu a skutočne výnimočnému partnerskému programu na špičkovej úrovni – jednoduchému, intuitívnemu a ziskovému. Získajte prístup k nástrojom a materiálom, ktoré vám pomôžu využiť na maximum možnosti ponúkané partnerským programom firmy Dell EMC.

   Program firmy Dell EMC pre poskytovateľov cloudových služieb a strategických zadávateľov ponúka riešenia založené na technológiách Dell EMC, ktoré vám pomôžu vybudovať cloudové riešenia spĺňajúce všetky potreby vašich zákazníkov na základe infraštruktúry Dell EMC. Tento program vám pomôže odlíšiť sa a rozšíriť portfólio ponúkaných služieb, a tiež získať náskok pred konkurenciou vytvorením si nových zdrojov príjmov, zrýchlením poskytovania služieb a rozšírením marketingových a obchodných prostriedkov.

   Prínos partnerského programu pre poskytovateľov cloudových služieb a zákazníkov

   Ako partner programu firmy Dell EMC pre poskytovateľov cloudových služieb a strategických zadávateľov sa stávate špičkovým poskytovateľom riešení Solution as a Service (riešenie ako služba). Tento program vám poskytne školenia, marketingové a predajné materiály a ďalšie výhody, ktoré vám pomôžu vytvoriť dopyt po vašich riešeniach postavených na infraštruktúre Dell EMC, a zároveň umožní vašej spoločnosti poradiť si s výzvami vašich zákazníkov v oblasti cloudových a iných externých pracovných zaťažení.

   Pozrite si nižšie uvedené materiály, ktoré vám prezradia viac o programe firmy Dell EMC pre poskytovateľov cloudových služieb a strategických dodávateľov:

   Partnerský program firmy Dell EMC pre systémových integrátorov v sebe spája vaše najlepšie služby, vedomosti a schopnosti s potenciálom špičkových technológií firmy Dell EMC, takže vlastne zjdenocujeme naše sily, aby sme vašim zákazníkom dokázali poskytnúť tie najlepšie riešenia na trhu. Ako partner získate prístup k našim poradenským službám, materiálom aj nástrojom, aby ste mohli svojim zákazníkom ponúknuť ešte viac. Partnerský program firmy Dell EMC pre systémových integrátorov vám poskytuje všetko, čo potrebujete na to, aby vaša firma predstihla konkurenciu – flexibilitu, jednoduché uzatváranie obchodov a veľkorysé odmeny.

   Každý zákazník OEM je jedinečný a požiadavky v rámci jednotlivých stratégií vstupu na trh sa líšia. Partnerský program firmy Dell pre OEM vznikol s cieľom kvalitnejšie naplniť potreby OEM. Dell si starostlivo vyberá svojich partnerov OEM, pričom pri výbere zohľadňuje zdroje aj schopnosti, ktoré sú potenciálni partneri schopní investovať do pomoci zákazníkom OEM pri efektívnom uvádzaní ich produktov na trh. Keďže naši partneri sú rovnako výnimoční ako zákazníci OEM, ktorým pomáhajú, partnerský program firmy Dell pre OEM zahŕňa viacero odstupňovaných úrovní. Vďaka takejto kategorizácii partnerov OEM môže firma Dell efektívne podporovať svojich partnerov na základe uskutočnených obchodov so zákazníkmi OEM a odmeniť tých z nich, ktorí kontinuálne ukazujú, že im záleží na programe a rozvoji firmy.

   Výhody partnerského programu firmy Dell pre OEM

   Partneri OEM firmy Dell zohrávajú kľúčovú úlohu vo výrobe a dodávateľskom ekosystéme firmy Dell v oblasti OEM a najlepšie výsledky dokážeme dosiahnuť vždy len spoločnými silami. Partneri, ktorí sa stanú súčasťou tohto špičkového programu, získajú prístup k nástrojom a materiálom podporujúcim rozvoj podnikania v oblasti OEM. Účasťou v programe získajú napríklad aj tieto výhody:

   • Zjednodušenie obchodných procesov, aby sa mohli viac sústrediť na požiadavky svojich zákazníkov OEM
   • Informovanosť o produktoch a službách firmy Dell v oblasti OEM ešte pred ich uvedením na trh
   • Jednoduchšia obchodná spolupráca. Vďaka jedinej zmluve medzi našimi partnermi a divíziou Dell OEM môžu partneri zadávať objednávky rýchlo a efektívne.

   A keďže považujeme našich partnerov za súčasť tímu Dell OEM, majú prístup k marketingovým, predajným a technickým nástrojom, ktoré tento tím využíva, takže môžu efektívne komunikovať s potenciálnymi aj existujúcimi zákazníkmi OEM.

   Vedomosti a skúsenosti zhrnuté vo viac než 250 materiáloch tímu Dell OEM. Rozumieme partnerom OEM aj tomu, aké zložité niekedy môžu byť ich partnerské vzťahy. Preto pracujeme spoločne s našimi partnermi na vytváraní presne tých produktov a služieb, ktoré ich zákazníci OEM potrebujú na rýchlejšie etablovanie na trhu. Zistite viac o riešeniach OEM a IoT od firmy Dell EMC.

   Otázky alebo požiadavky súvisiace s partnerským programom pre OEM môžete posielať na adresu:

   OEM_Partner_Program@Dell.com