• Staňte sa obchodným partnerom

   Zapojte sa do Dell EMC Partner Program a zistite, že spolupráca s firmou Dell EMC je skutočne jednoduchým a mimoriadne šikovným ťahom pre vaše podnikanie. Dell EMC má pre vás množstvo užitočných nástrojov, materiálov a informácií, ktoré pomôžu vašej firme rásť. Základnými piliermi programu Dell EMC Partner Program sú jednoduchosť, predvídateľnosť a ziskovosť a stojí na nich všetko, čo robíme v snahe ponúknuť našim partnerom špičkový partnerský program na svetovej úrovni. Ak sa rozhodnete zapojiť do programu Dell EMC Partner Program, budete musieť vyplniť registračný formulár. Jednou z podmienok schválenia žiadosti o členstvo v programe môže byť aj uvedenie mena distribútora, ktorý sa za vás zaručí. Pri výbere distribútora, ktorý sa za vás zaručí, je dôležité uviesť takú firmu, s ktorou spolupracujete už dlhší čas a dokáže nám zaručiť, že ste schopní dodržiavať naše vysoké štandardy a riadiť sa pravidlami programu Dell EMC Partner Program. Vašu žiadosť potom môžeme poslať uvedenému distribútorovi, ktorý sa za vás má zaručiť. Ak sa za vašu kvalitu odmietne zaručiť, žiadosť vám, bohužiaľ, zamietneme. O schválení alebo zamietnutí žiadosti vás budeme informovať.

   Kroky potrebné na dokončenie registrácie:

    

   1. Prečítajte si našu príručku partnerského programu, v ktorej nájdete prehľadné informácie o všetkých dôležitých aspektoch programu, a vyberte si program, ktorý je pre vás najvhodnejší:
   • Poskytovateľ riešení: Pre odborníkov v oblasti IT, ktorí predávajú produkty a služby v rámci celého trhu.
   • Distribútor: Distribučný program firmy Dell EMC funguje výlučne na základe pozvánok. Distribútori firmy Dell EMC predávajú produkty Dell EMC komunite našich poskytovateľov riešení. Väčšina distribútorov podporuje dodávateľov alebo výrobcov v ich propagačných aktivitách prostredníctvom pracovnej sily a finančných prostriedkov. Okrem toho poskytujú svojim zákazníkom aj rôzne služby (napríklad informácie o produktoch, odhady cien, technickú podporu, popredajný servis alebo úvery). Ak sa zaregistrujete ako distribútor, vyberte najskôr status Poskytovateľ riešení.
   • Partner OEM: Pre partnerov OEM (pôvodní výrobcovia zariadení), ktorí ponúkajú komplexný program vkladania, pripájania alebo integrovania riešení na správu a ochranu informácií, zabezpečenie údajov a iných IT do svojich produktov v rámci poskytovania technologických riešení svojim zákazníkom.
   • Integrátor systémov (SI): Momentálne neprijímame žiadne žiadosti s touto špecializáciou. Ide o program, v ktorom partneri v rámci predaja ponúkaného riešenia ovplyvňujú predaj produktov a služieb alebo ich predávajú spoločne s firmou Dell EMC. Aktivity týchto partnerov zahŕňajú poradenstvo, návrh, testovanie, nasadenie a údržbu riešenia.
   • Poskytovateľ cloudových služieb (CSP): Túto možnosť vyberte, ak nakupujete hardvér a softvér Dell EMC a ponechávate si naň všetky nároky s cieľom vytvoriť platformu na poskytovanie cloudových služieb vo vlastnom dátovom centre, ktorá má slúžiť na poskytovanie ponúk výpočtových technológií firmy Dell EMC ponúkaných vo forme služieb vašim koncovým zákazníkom.
   • Partner v oblasti technológií (Nezávislý poskytovateľ softvéru): Túto možnosť vyberte, ak ste ISV (nezávislý predajca softvéru) a vyvíjate a predávate softvérové produkty určené pre jeden alebo viacero typov počítačového hardvéru alebo operačných systémov.

   2. Vyplňte formulár.
   3. Vašu žiadosť následne preskúmajú naše interné tímy.
       Po spracovaní žiadosti vám pošleme prihlasovacie údaje a umožníme prístup k Partnerskému portálu firmy Dell EMC.

   V niektorých prípadoch môžeme vyžadovať poskytnutie ďalších informácií, ktoré sú potrebné na dodržiavanie pravidiel programu Dell EMC Partner Program. Ak od vás budeme potrebovať viac informácií, ozveme sa a budeme vás informovať o ďalšom postupe.

   Dôležitá poznámka   • Pri registrácii firemnú e-mailovú adresu s doménou obsahujúcou názov firmy. Registrácie obsahujúce domény pre bežných používateľov (napríklad Gmail, Hotmail či Yahoo) môžeme zamietnuť.
   • Pred odoslaním žiadosti skontrolujte, či máte aktívnu webovú lokalitu a vaša firma je zaregistrovaná ako právnická osoba s oprávnením podnikať vo všetkých krajinách, kde pôsobí.
   • Odoslaním žiadosti súhlasíte s prijímaním informácií (e-mailom, telefonicky a poštou) týkajúcich sa vášho členstva v programe Dell EMC Partner Program.

   Ak potrebujete pomoc s registráciou, nájdete ju tu.

   Vyplňte registračný formulár a začnite naplno využívať výhody členstva v programe Dell EMC Partner Program už od prvého dňa.