• Úrovne partnerstva a ich výhody

    Čím vyššiu úroveň dosiahnete, tým väčšie výhody získate. Tieto výhody sú dostupné pre všetkých partnerov firmy Dell Technologies nezávisle od toho, či nakupujete priamo od firmy Dell Technologies alebo nepriamo prostredníctvom vášho distribútora so statusom Preferred.

     

    Jednoduchosť. Predvídateľnosť. Ziskovosť.

   •   Authorized Gold Platinum Titanium
    Prístup k partnerskému portálu vrátane nástrojov a pomôcok na podporu predaja a marketingových kampaní a nástrojov
    Používanie loga označujúceho úroveň partnerstva
    Finančné služby: Možnosti financovania a využívania pracovného kapitálu pre partnerov a zákazníkov
    Cenné školenia v oblasti produktov a riešení a prístup k Akadémii pre partnerov
    Prístup k nástroju na registráciu predaja (prostredníctvom distribútora alebo firmy Dell Technologies)
    Možnosť predávať ďalej riešenia od schválených poskytovateľov cloudových služieb firmy Dell Technologies (Cloud Partner Connect)
    Programy na podporu spoločného vstupu na trh: od statusu „Partner of Record“ až po program Partner Preferred a/alebo program Storage & Server Incumbency
    Program odmien MyRewards za získané body udeľované individuálnym predajcom** ●*
    Prístup k strediskám Dell Solution Center a Dell Briefing Center vrátane online nástroja Demo Center  
    Nárok na využívanie nástroja Find a Partner na zvyšovanie povedomia o značke a získavanie potenciálnych zákazníkov  
    Fondy Proposal-based MDF (potenciálny nárok)  
    Prioritný prístup k potenciálnym zákazníkom získaných firmou Dell    
    Účasť v dozorných radách pre partnerské vzťahy a technológie (na základe pozvánky)    
    Prioritný prístup k potenciálnym zákazníkom získaných firmou Dell    
    Maximálny zľavový potenciál a podpora      

   • *Okrem regiónu EMEA

    **V súčasnosti nezahŕňa Čínu, Hongkong, Macau a Taiwan

   • Finančné výhody

    Ziskovosť je pre vašu firmu nesmierne dôležitá a je aj základom nášho programu.

   • 1

    Partneri úrovne Gold, Platinum a Titanium majú nárok na získanie zaujímavých zliav.

   • 2

    Dell Technologies ponúka dva typy fondov na rozvoj marketingu – Earned MDF a Proposal-based MDF. Fondy Earned MDF odmeňujú oprávnených partnerov predvídateľným spôsobom financovania, ktoré sa prideľujte na základe tržieb a výsledkov požadovaných pre daný typ a úroveň partnera. Fondy Proposal-based MDF predstavujú financovanie založené na individuálnom posúdení situácie a prideľujú sa partnerom, ktorí vytvoria strategické obchodné príležitosti spĺňajúce predajné a marketingové priority v oblasti, resp. krajine ich pôsobenia. Oba typy fondov slúžia na podporu rozličných marketingových aktivít.

   • 3

    Globálny program Dell Technologies MyRewards odmeňuje vašich predajcov. Ak máte veľké predajné ambície a chcete viac, tento program je skvelou šancou.

     


   • Získaním spôsobilostí môžu naši partneri vďaka vyššej odbornosti v oblasti produktov a riešení firmy Dell Technologies profitovať z vyššieho objemu predajov. Väčšie množstvo spôsobilostí navyše partnerom otvára príležitosť postúpiť v programe na vyššiu úroveň a získať väčšie odmeny. Spôsobilosti v oblasti služieb umožňujú partnerom získať oprávnenie na poskytovanie služieb spolu s produktmi.

     
     
   • Partnerské úrovne a z nich vyplývajúce požiadavky

    Každá z úrovní partnerského programu firmy Dell Technologies má vlastné požiadavky na výšku tržieb a odbornú spôsobilosť a dáva partnerom príležitosť dosiahnuť viac ako len počiatočný status Authorized.

     

    Čím viac energie partneri do programu investujú, tým väčšie výhody na nich čakajú.

   •   Authorized Gold Platinum Titanium
    Schválená žiadosť o členstvo
    Požadované tržby (produkty a služby)   $ $$ $$$
    Požadované školenia   🎓 🎓🎓 🎓🎓🎓

   • Flexibilné školenia zosúladené so spôsobilosťami

    Partneri majú možnosť absolvovať rôzne skombinované školenia a na základe obchodného modelu dosiahnuť vyššiu partnerskú úroveň. Školenia pokrývajú rozsiahle portfólio firmy Dell Technologies, aby sa naši partneri mohli vzdelávať vo všetkých oblastiach, ktoré sú dôležité z hľadiska ich hlavných spôsobilostí.