• Nivåfordeler

    Etter hvert som virksomhetens nivå øker, øker også fordelene. Disse fordelene er tilgjengelige for alle Dell Technologies-partnere, uavhengig av om dere kjøper produkter direkte fra Dell Technologies eller indirekte via en foretrukket distribusjonspartner.

     

    Simple. Predictable. Profitable.™

   •   Godkjent Gold Platinum Titanium
    Tilgang til Partner Portal inkludert kvalifiseringsverktøy, salgshjelpemidler, markedsføringskampanjer og -verktøy
    Bruk av Tier-logoen for partnerprogrammet
    Financial Services: Betalings- og arbeidskapitalløsninger for partnere og kunder
    Verdifull produkt- og løsningsopplæring samt tilgang til Partner Academy
    Tilgang til avtaleregistrering (via distributør eller Dell Technologies)
    Muligheten til å videreselge løsninger fra godkjente leverandører av Dell Technologies-skytjenester (Cloud Partner Connect)
    Go-to-Market-programmer; Partner of Record (anbefalt partner) via Partner Preferred (foretrukket partner) og/eller Storage and Server Incumbency Program (program for lagrings- og serveravtaler)
    MyRewards – poengbasert belønningsprogram for individuelle selgere** ●*
    Tilgang til Dell-løsninger og -informasjonssentre, inkludert demonstrasjonssenter på nettet  
    Kvalifisering for Finn en partner for å skape merkevarebevissthet og potensielle kunder  
    Forslagsbasert markedsføringsfinansiering (potensiell kvalifikasjon)  
    Prioritert tilgang til Dell-genererte salgsmuligheter    
    Tilgang til rådgivende nemnd for partnere og teknikere (etter invitasjon)    
    Prioritert tilgang til Dell-genererte salgsmuligheter    
    Høyeste rabattpotensial og støtte fra overordnede      

   • *Unntatt EMEA

    **Stor-Kina er for øyeblikket ikke kvalifisert

   • Økonomiske fordeler

    Lønnsomhet er grunnleggende for virksomheten, og ett av grunnprinsippene for programmet vårt.

   • 1

    Gold-, Platinum- og Titanium-partnere er kvalifisert til å oppnå disse attraktive rabattene.

   • 2

    Dell Technologies tilbyr to typer MDF, inkludert opptjent og forslagsbasert MDF. Gjennom opptjent MDF belønnes kvalifiserte partnere med forutsigbar finansiering, som samles opp ut fra inntekter/satser basert på type og nivå. Forslagsbasert MDF er trinnvise, skjønnsmessige midler partnere får basert på strategiske forslag som er i tråd med regionale salgs- og markedsføringsprioriteringer. Begge MDF-typene har til hensikt å støtte et bredt spekter av markedsføringsaktiviteter.

   • 3

    Det globale Dell Technologies MyRewards-programmet er belønningsprogrammet for de som håndterer salg. Hvis du driver en ambisiøs virksomhet og ønsker å selge mye, er det lurt å begynne her.

     


   • Ved å oppnå kompetanser kan partnere dra nytte av økt salg som følge av utvidet erfaring med Dell Technologies produkter og løsninger. Etter hvert som partnere oppnår flere kompetanser, stiger de i tillegg i programnivåene, og mottar større belønninger underveis. Med tjenestekompetanser kan partnere bygge opp tjenesteleveringskompetanse på produktnivå.

   • Krav og nivå knyttet til programmet

    Egne inntekts- og opplæringskrav er knyttet til hvert nivå i Dell Technologies Partner Program, og dermed kan partnerne stige høyere enn godkjenningsstatusen på laveste nivå.

     

    Fordelene øker i takt med hvor dedikert virksomheten er til programmet.

   •   Godkjent Gold Platinum Titanium
    Godkjent søknad
    Inntektsterskler (produkter og tjenester)   $ $$ $$$
    Opplæringskrav   🎓 🎓🎓 🎓🎓🎓

   • Fleksibel og tilpasset opplæring

    Partnere har muligheten til å fullføre forskjellige kombinasjoner av opplæring, samtidig som de stiger til et høyere nivå, ut fra forretningsmodellene sine. Opplæringen er tilgjengelig for hele Dell Technologies omfattende portefølje, slik at partnerne kan opparbeide seg ekspertise på områder som samsvarer med kjernekompetansene deres.