HE
 • EN - English
 • HE - עברית
   • הטבות לפי רמות

    עם העלייה ברמות, ההטבות גדלות בהתאם. ההטבות זמינות לכל השותפים העסקיים של Dell Technologies, בין אם הם רוכשים ישירות מ-Dell Technologies או בעקיפין דרך שותף הפצה מועדף.

     

    פשוט. ניתן לחיזוי. משתלם.

   •   Authorized Gold Platinum Titanium
    גישה ל-Partner Portal, כולל כלי העצמה, עזרי מכירות, מסעות פרסום לשיווק וכלי שיווק
    שימוש בלוגו של הרמה הרלוונטית בתוכנית לשותפים עסקיים
    שירותים פיננסיים: פתרונות בנושא תשלומים והון חוזר עבור שותפים עסקיים ולקוחות
    הדרכה יקרת ערך על מוצרים ופתרונות וגישה לאקדמיה לשותפים עסקיים
    גישה לרישום עסקאות (שבוצעו דרך ההפצה או דרך Dell Technologies)
    היכולת לשווק פתרונות מאת ספקי שירותי ענן מאושרים של Dell Technologies ‏(Cloud Partner Connect)
    תוכניות להשקת מוצרים; שותף עסקי רשמי במסגרת התוכנית לשותפים מועדפים ו/או תוכנית המחויבות בתחום האחסון והשרתים
    תוכנית התגמולים MyRewards המבוססת על נקודות ומיועדת למבצעי מכירות בודדים** ●*
    גישה למרכזי הפתרונות והתדרוך של Dell, כולל מרכז ההדגמות המקוון  
    זכאות להיכלל ב-Find a Partner כדי להגביר מודעות למותג ולמשוך לידים פוטנציאליים  
    מימון מבוסס-הצעות לשיווק (זכאות פוטנציאלית)  
    גישה מועדפת ללקוחות פוטנציאליים שאותרו על ידי Dell    
    ועדות ייעוץ לשותפים עסקיים וועדות ייעוץ טכני (בהזמנה)    
    גישה מועדפת ללקוחות פוטנציאליים שאותרו על ידי Dell    
    פוטנציאל ההחזרים הגבוה ביותר ותמיכה ניהולית      

   • *למעט EMEA

    **סין רבתי כרגע ללא זכאות

   • הטבות כספיות

    רווחיות היא הבסיס של כל עסק וגם היסוד שעליו בנויה התוכנית שאנו מציעים.

   • 1

    שותפים עסקיים ברמות Gold, ‏Platinum ו-Titanium זכאים להחזרים כספיים מושכים.

   • 2

    Dell Technologies מציעה מימון משני סוגים לפיתוח השיווק, כולל מימון מבוסס רווחים ומימון מבוסס הצעות. במסגרת תוכנית המימון לפיתוח השיווק מבוססת הרווחים, שותף זכאי מקבל מימון בסכום ניתן לחיזוי, שנצבר לזכותו בהתאם לרווחים / תעריפים, לפי סוג ורמה. תוכנית המימון לפיתוח השיווק מבוססת ההצעות היא תוכנית למימון תוספתי גמיש, שאנו מספקים לשותפים על סמך הצעות אסטרטגיות המותאמות למערך הקדימויות האזורי בתחומי המכירות והשיווק. שני סוגי המימון מיועדים לתמיכה במגוון של פעילויות שיווק.

   • 3

    תוכנית MyRewards הגלובלית של Dell Technologies היא תוכנית התגמולים למבצעי מכירות. אם אתה שואף ליותר ואתה רציני לגבי מכירות, הדרך קדימה מתחילה כאן.

     


   • השלמה של הסמכות מאפשרת לשותפים עסקיים ליהנות מגידול במכירות שמקורו במומחיות רבה יותר במוצרים ובפתרונות של Dell Technologies. בנוסף, שותפים עסקיים שצוברים הסמכות מקבלים הזדמנות לעבור לרמה גבוהה יותר בתוכנית ולזכות בהטבות מוגדלות. הסמכות בתחום השירותים מאפשרות לשותפים העסקיים לבסס יכולות לספק שירותים ברמת היצע המוצרים.

   • רמות ודרישות במסגרת התוכנית

    התוכנית לשותפים עסקיים של Dell Technologies מתחלקת לרמות. בכל רמה יש לעמוד בדרישות הכנסה והכשרה נפרדות, וכך השותפים העסקיים יכולים להתקדם מעבר לסטטוס הכניסה שהוא Authorized.

     

    ההטבות גדלות ביחס ישר לרמת המחויבות לתוכנית.

   •   Authorized Gold Platinum Titanium
    אישור על הגשת מועמדות
    רמות סף של הכנסה (מוצר ושירותים)   $ $$ $$$
    דרישות הדרכה   🎓 🎓🎓 🎓🎓🎓

   • הדרכה גמישה ומותאמת

    שותפים עסקיים יכולים להשלים שילובים שונים של הדרכות תוך כדי התקדמות לרמות גבוהות יותר, בהתבסס על המודלים העסקיים שלהם. ההדרכה זמינה בכל היצע המוצרים הנרחב של Dell Technologies, כך שהשותפים העסקיים שלנו יוכלו לצבור התמחויות בתחומים שתואמים להסמכות העיקריות שלהם.