• Partnerské programy Dell EMC

   Naši partneři, kterých si velmi ceníme, mají v rámci programu Dell EMC přístup k nejkomplexnějšímu portfoliu v tomto odvětví a skutečně výjimečným partnerským programům světové třídy.

   • Proč zvolit Dell EMC? Pomozte zákazníkům realizovat mimořádnou transformaci

    Více informací o partnerském programu Dell EMC a o tom, jak tento program podporuje naše partnery v budoucích investicích. Od koncových zařízení, přes základní infrastrukturu, až do cloudu – pomáháme našim zákazníkům dosáhnout něčeho mimořádného.
   Jako ceněný partner programu Dell EMC máte přístup k nejkomplexnějšímu portfoliu v tomto odvětví a skutečně výjimečnému partnerskému programu světové třídy, který je založený na zásadách Simple, Predictable, Profitable. Získejte přístup k nástrojům a materiálům partnerského programu Dell EMC, které vám pomohou vytěžit z daných příležitostí maximum.

   Program Poskytovatel cloudových služeb a strategický dodavatel společnosti Dell EMC vám umožňuje vytvořit cloudovou architekturu pomocí produktů Dell EMC a jeho účelem je poskytovat infrastrukturu založenou na řešeních Dell EMC, která vyhoví potřebám vašich zákazníků. Tento program je navržen tak, aby vám pomohl diferencovat a rozšířit portfolio nabízených služeb a získat konkurenční výhodu prostřednictvím nových zdrojů příjmů, zrychlení služeb a rozšířením vašich marketingových a prodejních zdrojů.

   Výhoda partnerského programu pro poskytovatele cloudových služeb a zákazníky

   Jako partner programu Poskytovatel služeb a strategický dodavatel společnosti Dell EMC získáte přístup ke špičkovým zdrojům pro poskytování řešení jako služeb (model SaaS). Tento program poskytuje vaší firmě podporu prostřednictvím školení, marketingových a prodejních zdrojů a dalších výhod, které pomohou generovat poptávku po vašich řešeních založených na produktech Dell EMC. Vaše společnost také dokáže čelit výzvám, které přináší pracovní zatížení zákazníků v cloudu a v infrastruktuře mimo jejich pracoviště.

   Níže uvedené materiály vám pomohou získat další informace o programu společnosti Dell EMC pro poskytovatele cloudových služeb a strategické dodavatele:

   Partnerský program Dell EMC pro systémové integrátory spojuje špičkové služby, informace a odborné znalosti s výkonnou technologií značky Dell EMC a firem, které sdružuje a které společně poskytnou vašim klientům spolehlivá řešení. Pokud využijete naše konzultační metody, zdroje a nástroje, můžete svým klientům nabídnout ještě vyšší hodnotu. Partnerský program Dell EMC pro systémové integrátory vám poskytne flexibilitu, zajistí snadný chod firmy a přinese bohaté odměny, které potřebujete pro další zlepšování svého postavení na trhu.

   Každý zákazník využívající OEM je jedinečný a má různé potřeby v oblasti marketingu. Partnerský program Dell OEM byl vytvořen tak, aby lépe vyhovoval potřebám výrobců originálního vybavení. Partneři programu Dell OEM jsou pečlivě vybíráni podle zdrojů a schopností, které mohou pomoci zákazníkům využívajícím řešení OEM efektivně uvádět produkty na trh. Naši partneři jsou stejně jedineční jako jejich zákazníci z řad zájemců o OEM, a proto je partnerský program Dell OEM členěn do několika úrovní. Rozdělení partnerů, kteří vyrábějí originální vybavení, umožňuje společnosti Dell je efektivně podporovat dle konkrétního zaměření a odměňovat ty, kteří prokazují neustálý zájem o tento program a svůj vlastní rozvoj.

   Výhody partnerského programu Dell OEM

   Partneři programu Dell OEM jsou klíčovou součástí ekosystému výroby a dodavatelského řetězce produktů Dell OEM. Stejně jako u ostatních partnerství platí, že společně zvládneme více. Účastí v tomto špičkovém odborném programu získají naši partneři nástroje a zdroje potřebné k tomu, aby rostly jejich prodeje produktů OEM. Mezi výhody, které mohou využívat, patří:

   • zjednodušení firemních postupů tak, aby se partneři mohli zaměřit na potřeby zákazníků OEM,
   • informace o produktech a službách OEM před jejich uvedením na trh,
   • usnadnění podnikání. Smlouva mezi našimi partnery a programem Dell OEM umožňuje rychle a efektivně vytvářet objednávky.

   Naše partnery považujeme za součást týmu Dell OEM, takže mají přístup ke stejným marketingovým, prodejním a technickým nástrojům, díky kterým mohou efektivně komunikovat se stávajícími i potenciálními zákazníky segmentu OEM.

   Odborné znalosti a zkušenosti více než 250 vyhrazených odborníků týmu Dell OEM. Rozumíme výrobcům originálního vybavení a tomu, jak důležité mohou být jejich vztahy s partnery. Úzce spolupracujeme s našimi partnery při vytváření produktů a služeb, které jejich zákazníci potřebují, aby mohli rychleji vstoupit se svou nabídkou na trh. Získejte další informace o řešeních OEM společnosti Dell EMC a internetu věcí.

   Otázky nebo žádosti související s partnerským programem Dell OEM můžete posílat na adresu:

   OEM_Partner_Program@Dell.com